بیرون رفتن میزبان برنامه فروردین سجاد مردانی

بیرون رفتن: میزبان برنامه فروردین سجاد مردانی برنامه خندوانه

تهدید بی‌آبی به پایتخت کشور عزیزمان ایران رسید

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌گوید که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در پایتخت کشور عزیزمان ایران مشکلی جهت تامین آب وجود ندار ..

ادامه مطلب

بررسی میزان اعتیاد میان دانشجویان ، گل، وید، اسید و حشیش موجود است

روی نیمکت های وسط حیاط، کمی پایین تر از کافه دانشکده علوم اجتماعی نشسته ایم، پیراهن چهارخانه آبی بر تن دارد و شلوار جین تیره رنگ و رو رفته ای هم به پا..

ادامه مطلب