بیرون رفتن میزبان برنامه فروردین سجاد مردانی

بیرون رفتن: میزبان برنامه فروردین سجاد مردانی برنامه خندوانه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مراجع قانونی تردیدی در لزوم رعایت حجاب در خودروها ندارند

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت که مراجع قانونی تردیدی در لزوم رعایت حجاب در خودروها ندارند.

مراجع قانونی تردیدی در لزوم رعایت حجاب در خودروها ندارند

مراجع قانونی تردیدی در لزوم رعایت حجاب در خودروها ندارند

عبارات مهم : قانون

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت که مراجع قانونی تردیدی در لزوم رعایت حجاب در خودروها ندارند.

به گزارش ایسنا، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری با بیان اینکه هیچ مرجع قانونی و رسمی، در مورد الزام رعایت حجاب در خودروها تردید ندارد، افزود: رعایت قانون به وسیله آحاد مردم و اجرای صحیح قانون به وسیله مجریان ذیربط، از الزامات بدیهی جوامع مدنی است که خدشه بر آن، بی نظمی و خدشه دار سازی انتظامات جامعه را به دنبال خواهد داشت.

مراجع قانونی تردیدی در لزوم رعایت حجاب در خودروها ندارند

وی افزود: عدم رعایت حجاب اسلامی و ترویج بی بندوباری از جمله اولویتهای جنگ نرم دشمن و صهیونیزم جهانی علیه اسلام عزیز است و لذا همواره در برابر این قانون الهی سنگ اندازی می کنند.

جزایری گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی بایستی نسبت به وظیفه خود در اجرای قوانین و مقرراتی که در همین زمینه وضع کرده اهتمام بیشتری داشته باشد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت که مراجع قانونی تردیدی در لزوم رعایت حجاب در خودروها ندارند.

وی در آخر اظهار کرد: با وجود کم کاری بسیاری از دستگاه های مسئول در این زمینه، نیروی انتظامی نسبت به وظایف خود در امر حجاب و عفاف اهتمام کافی را داشته باشد

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | رعایت حجاب | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs